Όροι χρήσης

Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τους όρους χρήσης που παρουσιάζονται εδώ πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον διαδικτυακό τόπο ή τις προσφερόμενες υπηρεσίες μας. Πρόσβαση ή χρήση κάθε μέρους του παρόντος διαδικτυακού τόπου, σημαίνει πλήρης αποδοχή όλων των όρων που αναφέρονται εδώ. Αν δεν συμφωνείτε με τους όρους αυτούς, δεν πρέπει να συνεχίσετε την περιήγηση σας εδώ ή να χρησιμοποιήσετε τις προσφερόμενες υπηρεσίες.

Μέλη

 1. Για να χρησιμοπιήσετε τις υπηρεσίες μας θα πρέπει να είστε μέλος του διαδικτυακού μας τόπου.
 2. Με την εγγραφή σας ως μέλος, συμφωνείτε ότι οι πληροφορίες που παρέχετε είναι αληθείς και δικές σας.
 3. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάποιου άλλου ατόμου τα στοιχεία σύνδεσης με σκοπό την εκπροσώπιση του/της.
 4. Είστε υπεύθυνοι για την διατήρηση της εμπιστευτικότητας των στοιχείων σύνδεσης σας.
 5. Το να δημιουργήσετε πολλαπλούς λογαριασμούς χρήστη απαγορεύεται.
 6. Οι υπεύθυνοι διοργανωτές μπορούν να ενεργήσουν ως μέλη αντί εσάς, αν τους δωθεί η άδεια.
 7. Διατηρούμε το δικαίωμα να παγώσουμε ή να τερματίσουμε τον λογαριασμό σας αν κάποια πράξη σας παραβιάζει τους παρόντες όρους.

Χρήση των υπηρεσιών

 1. Τα μέλη μπορούν να εγγραφούν για να παρακολουθήσουν το συνέδριο μόνο μία φορά.
 2. Οι ομαδικές εγγραφές απαιτούν τουλάχιστον την συμμετοχή του μέλους που κάνει την εγγραφή και προϋποθέτει ότι κάθε μέλος της ομάδας μπορεί να αποδείξει ότι ανήκει στην ομάδα.
 3. Τα μέλη είναι υπεύθυνα για την αξιοπιστία και την αλήθεια των πληροφοριών που παρέχονται κατά την εγγραφή ή την χρήση άλλων υπηρεσιών.
 4. Οι διοργανωτές έχουν το δικαίωμα να ακυρώνουν, αποτρέπουν ή να διακόπτουν τις προσφερόμενες υπηρεσίες εφόσον και όποτε εκείνοι θέλουν.

Πληρωμές

 1. Οι υπηρεσίες που απαιτούν πληρωμή, θεωρούνται έγκυρες μόνο εφόσον έχει πληρωθεί το πλήρες ποσό.
 2. Οι διοργανωτές είναι υπεύθυνοι για τις πληρωμές, τις επιστροφές και την διευθέτηση οικονομικών διαφορών που τυχόν προκύψουν.
 3. Οι online πληρωμές γίνονται μέσω υπηρεσίες τρίτων, συνεπώς δεν φέρουμε καμία ευθύνη για την προστασία των συνδιαλλαγών σας.

Υποβολή εργασιών

 1. Κάθε εργασία που υποβάλετε πρέπει να αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία των ατόμων που συμμετέχουν σε αυτή.
 2. Το περιεχόμενο των περιλήψεων δεν πρέπει να παραβιάζει κάποιο νόμο ή τα δικαιώματα τρίτων, δεν πρέπει να είναι συκοφαντικό, δυσφημιστικό, άσεμνο, πορνογραφικό, υβριστικό, προσβλητικό, να περιέχει ομοφοβία ή εθνική και θρησκευτική δυσφήμιση.
 3. Αν γίνει αποδοχή της εργασίας για παρουσιάση, παρέχετε αυτόματα άδεια στους διοργανωτές για να δημοσιοποιήσουν την εργασία σας σε οποιαδήποτε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή.
 4. Σε μερικές περιπτώσεις, ίσως σας ζητηθεί η πλήρης εργασία σας ή το αρχείο παρουσίαση σας πριν γίνει αποδεκτή η περίληψη που υποβάλατε.

Βαθμολόγηση εργασιών

 1. Οι κριτές των εργασιών θα πρέπει να είναι ανεξάρτητοι ('τυφλή βαθμολόγηση') και επιτρέπεται μόνο η βαθμολόγιση των ανατεθειμένων εργασιών.
 2. Ο ρόλος της βαθμολόγησης δεν μεταφέρεται σε τρίτους χωρίς την συγκατάθεση των διοργανωτών.
 3. Αν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων, οι κριτές πρέπει να το αναφέρουν στους διοργανωτές του συνεδρίου.
 4. Σε περίπτωση που υπάρχει αδυναμία εκτέλεσης των καθηκόντων τους, οι κριτές θα πρέπει να ενημερώσουν τους διοργανωτές το συντομότερο δυνατό.

Εφαρμογή και μεταβολή των όρων

Οι παρόντες όροι ισχύουν και έχουν ενιαία εφαρμογή σε όλα μας τα συνέδρια, εκτός και αν ορίζεται επιμέρους διαφορετικά. Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιούμε τους παρόντες όρους χρήσης, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Κάθε μελλοντική ενημέρωση των παρόντων όρων, καταργεί αυτόματα τους προηγούμενους.